Tietoa, tukea ja toimintaa!

Kuntoutus

Sydänlapset ja -aikuiset ry järjestää monipuolisesti kursseja, leirejä  ja sopeutumisvalmennusta sekä tieto- ja vertaistukitapaamisia ja muita tapahtumia sydänlapsille ja heidän perheille, vanhemmille sekä sydännuorille ja -aikuisille. 

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien tavoitteena on jakaa monipuolista sydäntietoutta asiantuntijaluentojen muodossa sekä antaa voimavaroja ja eväitä arjessa selviytymiseen. Vapaamuotoisemmilla leireillä ja teemallisissa tieto- ja vertaistukitapaamisilla painopiste on yhdessä tekemisessä ja uusien taitojen opettelussa. Kuntoutustoiminnan tärkeää antia ovat myös synnynnäisesti sydänvikaisten sekä heidän läheistensä vertaiskontaktit. 

Osa kurssi- ja leiritoiminnasta rahoitetaan STEAn avustuksin ja jäsenmaksutuotoin, mutta merkittävä osa kuntoutustoiminnasta kustannetaan lahjoitusvaroin - pienelläkin tuella on suuri merkitys! 

Lisätietoja yhdistyksen järjestämästä kuntoutustoiminnasta

Valitse lahjoituskohde

Mahdollista elämyksiä sydänlapsille ja heidän perheille 

Anna iloa pienille sydänsankareille! 

Lahjoita varoja tieto- ja vertaistukitapaamisten rahoittamiseen.