Hoitohenkilökunnan koulutus

Yhdistys tukee synnynnäisesti sydänvikaisten hoidosta vastaavan hoitohenkilökunnan koulutusta myöntämällä avustuksia Eric Ivar Wallgrenin sydänlasten rahastosta hoitohenkilöstölle kotimaan ja ulkomaan koulutusmatkoihin. Yhdistys järjestää myös mahdollisuuksien mukaan koulutusta hoitohenkilökunnalle. 

E.I.Wallgrenin sydänlasten rahasto on perustettu vuonna 2004. Rahaston pääoman muodostavat Sydänlapset- ja aikuiset ry:n ja erikseen rahastoon lahjoitusten kautta saadut varat. Rahastoa hoitaa ja sen varoista vastaa yhdistyksen hallitus, joka myös päättää varojen käytöstä.  

Aktiiviset keräykset